Sammenblanding av nynorsk og bokmål

Norwegian Broadcasting Corporation
Er NRK under press fra nynorskorganisasjonene ?

I Aftenpostens programoversikter for radio og og fjernsyn leser vi til stadighet tekster hvor nynorsk og bokmål er blandet sammen. Noen ganger er tittelen på et program skrevet på nynorsk og den følgende omtale på bokmål, andre ganger er det omvendt.

Dette er forvirrende, ulogisk og skjemmende. Vi vet fra tidligere at en nynorsk-statsråd (Hallgjerd Svarstad Haugland) i 2004 klarte å favorisere nynorsk på bekostning av bokmål ved å få opprettet en egen nynorskavdeling i selve NRK-organisasjonen. Det kalles Nynorsk Mediesenter og finansiereres av staten.

Kan noen svare på hvem som står bak denne forvirrende sammenblandingen av nynorsk og bokmål i programomtalene ? Er det Språkrådet, Nynorsk Mediesenter, Nynorsk Pressekontor eller Noregs Mållag ?

Er det Språkrådet som velsigner denne lapskausen ?

Eller kanskje det er Aftenposten som lar seg overkjøre av presset fra nynorskmafiaen ?

Hva ville skje hvis noen prøvde å få trykket tekster på riksmål/bokmål i avisen Firda ?

Reklamer

Misbruker NRK ord i politisk hensikt ?

NRK Dagsnytt omtalte den danske tegneren Kurt Westergaard som ”kontroversiell tegner”. Dette fikk en lytter til å reagere med en henvendelse til NRK. Da hun påklaget grov misbruk av et følelsesladet uttrykk, fikk hun vite at ”hun ikke trengte å bry seg”. Den arrogante tonen hun ble møtt med i NRK er etterhvert blitt et varemerke for statsetaten på Marienlyst.

Er det kontroversielt å være tegner, er det kontroversielt å bli truet på livet, er det kontroversielt å måtte avlyse deltagelse på en boklansering i Oslo, er det kontroversielt å måtte forlate landet etter råd fra politiet ?

Innsenderen nevner at Aftenposten skriver ”den truede danske karikaturtegneren” og roser avisen for det. En slik beskrivelse er dekkende for virkeligheten.

I tilfeller med tendensiøs misbruk av ord er det ikke nødvendig å være profesjonell semantiker; det holder med en alminnelig forståelse av at ord har mening og at ord kan misbrukes.

Når dette skjer av ren tankeløshet i NRK er det ille, er det av ond vilje er det verre.

Denne gangen utdeler vi ros til Aftenposten (og det er sjelden) og ris til NRK Dagsnytt (nokså spontant), men fremfor alt honnør til den årvåkne lytter Anne Berit Jensen, Langhus, som i et meget poengtert leserbrev til Aftenposten satte tingene på plass.

Kilde: Aftenposten, 18.9.2011.