Valgkamp, ordsvindel og uklar tale

Grapes and Wine 72
Uklar tale – særlig i valgkampen

Et ord til ettertanke i døsige dager:

”Korrekt språkbruk er en forutsetning for moralsk klarhet og hederlighet.

Mange kjeltringstreker kan oppstå når man forsynder seg mot grammatikk og syntaks.”

(Claudio Magris,  Mikrokosmos, norsk utg. 1999)

Kilde: Aftenposten, 21.4.2017 ( PEH)

 

Reklamer

Myten om Shakespeare skapte en industri.

Mye taler for at Francis Bacon er mannen bak Shakespeares verker

I en informativ artikkel om engelsk språk, antagelig foranlediget av Babels forvirring i Halden nylig (dvs. konferansen for Den internasjonale språk- og litteraturorganisasjonen, FILLM), skriver den oftest ryddige journalisten Kjell Dragnes bl.a. i en undertekst ”SHAKESPEARE. Britenes store dramatiker skal ha brukt over 20.000 ord i sine skuespill.”

Dragnes’ bruk av prøvende konjunktiv ser ut til å gjelde antall ord, ikke selve forfatterskapet. Og det er synd, for den langvarige og velbegrunnede kritikk mot påstanden om Shakespeare som den virkelige forfatter har fått stadig nye talsmenn. Det største innslaget hittil i Norge er den omfattende dokumentasjon som Petter Amundsen leverte, bl.a. gjennom en serie TV-programmer fra NRK i desember 2009 og i boken Organisten.

Her er det ført meget sterk dokumentasjon for at William Shakespeare bare var en betalt stråmann for Francis Bacon. Pga. sin høye stilling kunne ikke Bacon stå frem under eget navn; det var for risikabelt under dronning Elizabeths styre. Shakespeare etterlot seg ikke et eneste manuskript, brev eller bok. De få signaturer som finnes fra hans hånd (?) ansees tvilsomme og uautentiske. Mange eksperter anser at han må ha vært analfabet, slik som hans foreldre og hans datter var.

Med andre ord: William Shakespeare behersket neppe 20.000 ord. Det var nok heller Francis Bacon som gjorde det. Men den omfattende industri omkring Shakespeare-navnet lar seg ikke affisere av den slags påstander. Heller ikke de 307 Shakespeare-professorene omkring i verden.

Interessante opplysninger på : www.sirbacon.org og www.baconsocietyinc.org