Tvangsforing med nynorsk i NRK

Stop sign, close up 0234
Politikerne må stanse tvangsforingen med nynorsk

Hvorfor våger ikke politikerne å stanse galskapen ?

Tidligere statsråd Svarstad Haugland fikk ordnet med et eget reklamebyrå for nynorsk. Det ble plassert inne i selve NRK og heter Nynorsk mediesenter.

Resultatet ser og hører vi fortsatt – og i økende grad. Overvekten av nynorsk og dialekt merkes tydeligst i beste sendetid. For balansen del burde det jo være et tilsvarende organ for bokmål og riksmål – også integrert i NRK’s organisasjon. Men finnes det ?

Våger noen politikere å ta opp et slikt forslag ? De frykter vel at nynorskfolket vil skrike opp om at de er ”truet minoritet” og må ha omfattende særrettigheter.

Hvor lenge skal nynorskfolket ha spesielle fordeler ? Ca. 92 % av folket foretrekker bokmål/riksmål. Derfor må denne galskapen snart ta ende.

Det er ikke nynorsk som sådan folk er imot – det er statsstyrt tvang i kulturspørsmål.

 

Reklamer

Minneord over Asbjørn Aarnes i Aftenposten

The Norwegian literature professor Asbjørn Aarnes
professor Asbjørn Aarnes (Photo credit: Wikipedia)

Ulf Andenæs skrev nylig i en kommentarartikkel minneord om denne kulturpersonligheten som døde 8. januar. Disse minneord ga en varm og dekkende omtale av personen Asbjørn Aarnes og hans livsverk.

Gjennom et langt liv hadde Aarnes gitt vektige bidrag til norsk kulturliv. Hans innsats for skriftspråket og litteraturen er blant det vi husker best. Som aktiv forkjemper for riksmålet var han samtidig raus nok til utfolde seg på nynorsk, et målføre han behersket til fulle.

Teksten fra Andenæs var som vanlig av godt merke og han klarte å gi uttrykk for det mange gjerne ville ha uttrykt ved Asbjørn Aarnes’ bortgang. La det samtidig være sagt at på samme måte som det var format over Aarnes som formidler av europeisk kultur er det kvalitet i det Andenæs formidler som journalist.

Kilde: Aftenposten 9. 1.2013