Om Språktilsynet

Dette er et fritt og uavhengig nettsted med informasjon og debatt om norsk språk. Vi mottar ingen form for støtte fra staten eller fra kommuner.

Språktilsynet er en motvekt til politikernes grovt urettferdige tiltak for å påvirke utviklingen av vårt språk. Vi vil spesielt bekjempe tvangsforingen med nynorsk. Den urimelige målloven av 1980 må oppheves.

Her vil du finne fakta og argumenter som går direkte inn i den norske språkdebatten. Hensikten er å kaste lys over forhold som har vært holdt skjult eller som fortjener å bli bedre kjent.

Sidene vil også ta for seg en ustoppelig strøm av språklige rariteter som dukker opp i trykte medier og på Internett. Det er nok å ta av,  men bare det verste og beste vil få plass her.

Reklamer