Språkrådet er blitt et problem

Tiltross for en rekke utlysinger og mange store annonser er direktørstillingen i  Språkrådet fortsatt ubesatt. Sylfest Lomheim var den siste som hadde stillingen. Han var kjent som er ”ihuga” nynorskaktivist. Det har vi fått merke på flere vis.

Aftenposten skriver i en artikkel den 27.1. bl.a. at Arbeiderpartiets kulturminister Huitfeldt har problemer ved å finne ny kandidat. Det er for få søkere sier hun, og fristen er derfor utsatt til 21. februar. Samtidig sier kulturministeren at departementet har utvidet Språkrådets mandat. Fire styremedlemmer av i alt syv trakk seg i fjor høst fra sine verv etter at ministeren tilsidesatte styrets innstilling til ny direktør. Det er politikerne som skal bestemme i Språkrådet, skjønner vi. Hvorfor finnes det da et styre ?

Forskjellen mellom et problem og en løsning
Språkrådet var ment å være en løsning, men er i stedet blitt et problem. Det ansees ikke som et uavhengig og nøytralt organ som ivaretar folkets interesser i språkspørsmål. I stedet er det blitt et nyttig redskap for Arbeiderpartiets politiske idéer om hvordan det norske språk skal påvirkes etter sosialistiske planer. Til tross for at nynorsk bare har en oppslutning på 8 % har politikerne gitt det en maktposisjon på 50 % i Språkrådet. Ved sin tydelige politiske slagside og favorisering av nynorsk og samnorsk har Språkrådet tapt enhver faglig troverdighet og alminnelig respekt.

Politikernes regnemåte : 8 % = 50 %
Dessuten har Arbeiderpartiet alltid sørget for å utpeke en nynorskmann som direktør. Denne totale forakt for forholdsmessighet i representasjon straffer seg ved tap av alminnelig respekt. Kan det skyldes at dette statsorgan har vært grovt misbrukt til å favorisere en et mindretall på 8 % av befolkningen ? De tidligere direktører har alle vært utplukket av Arbeiderpartiet og har brukt sin makt til å favorisere nynorsk på bekostning av bokmål / riksmål.

En professor synger ut
Finn-Erik Vinje har tidligere uttalt seg i klare ordelag om Språkrådet, bl. a. i Dagbladet. I et oppslag i 2006 under tittelen Språkstrid uttalte han at ”at Språkrådet under Sylfest Lomheims ledelse bevisst favoriserer nynorsk på bekostning av bokmål, skriftspråket til over 90 prosent av befolkningen.” Her kunne man lese at Språkrådet styres av nynorsk-forkjempere og derfor favoriseres nynorsk på bekostning av bokmål. Det er fristende å tilføye : Det vet alle som har fulgt litt med. Fortell oss noe vi ikke vet !

Ingen filologer tør si fra
Til Dagbladet sa Vinje at få av de involverte parter tør si fra om det han betegner som målfolkets overkjøring av bokmål, skriftformen til over 90 prosent av det norske folk. Vinje mener dette skjer fordi språkfolk flest skyr konflikter av denne art. Samtidig kan det få svært negative konsekvenser for karrièren å ta opp dette spørsmålet, hevder han.

Vinje omtales som en av landets fremste språkeksperter. Han er skeptisk til det han mener er målfolkets stille revolusjon med en økende favorisering av nynorsk, bestemt ut fra hvem som får posisjoner og hvilke synspunkter som får gehør i språkpolitiske kretser:

”Her dominerer målfolket. Dette har jeg tatt opp med Lomheim tidligere. Bare se hvem som bekler styrevervene i Språkrådet. Her sitter tidligere mållagsledere og framtredende målfolk i de viktigste posisjonene.”

Arbeiderpartiet favoriserer nynorsk
Vinje vedgår at Språkrådet støttes av stortingsvedtak og departementelle retningslinjer. Her står det klart at rådet skal legge spesiell vekt på å styrke nynorskens stilling. Vinje mener dette har ført til at nær ethvert framstøt fra mållaget vil finne støtte. Vi merker oss den tilslørende formulering fra departementet: – skal legge spesiell vekt på å styrke nynorskens stilling. Det de unnlater å si, er at dette skal skje på bekostning av riksmål / bokmål. Hvor lenge skal vi finne oss i dette ?

Politikerne bør nå tvinges til å svare på følgende spørsmål: Skal Språkrådet eksistere for brukere av norsk språk, eller skal det bare være et redskap for et visst parti ?

(kilde: Dagbladet, 12.09.2006)

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s